AȚĂ CU MÂNER / MINI FLOSSER

Mini flosă cu scobitoare