BIO-GEN® OS GRANULAR

BIO-GEN® os granular


BIO-GEN®
os granular

Este un produs osteoconductiv natural fară colagen, fară antigene, de origine animală osoasă (ecvin), care se resoarbe complet.

Sunt disponibile trei tipuri de granule: spongioase, corticale și mixate.

 

BIO-GEN® în granule spongioase – se reabsoarbe complet timp de 4-6 luni. Sunt indicate în cazul defectelor de dimensiuni mici, cavități cu 3 sau 4 pereți.

BIO-GEN® în granule corticale – se reabsoarbe complet timp de 8-12 luni. Datorită acestui fapt sunt recomandate pentru acoperirea defectelor osoase de dimensiuni mai mari, unde s-au păstrat mai puțini pereți și respectiv regenerarea va decurge un timp mai îndelungat.

BIO-GEN® în granule mixate – o soluție ideală pentru majoritatea cazurilor din practica stomatologică. Amestecul celor două țesuturi, în procentaj diferit permite modularea timpilor de rezorbție.

 

În tabel sunt indicate variațiile granulelor și volumul.


Aplicare:

1. Dacă este posibil, colectați puțin os autolog într-un vas steril.
2. Deschideți flaconul.
3. Presurați conținutul flaconului în vasul steril.
4. Hidratați în soluție fiziologică timp de 1-2 minute.
5. Aplicați amestecul în zona necesară.
6. Protejați grefa cu o membrană potrivită.

 

Sugestii generale și măsuri de precauție:

Aplicarea granulelor:

Aplicați granulele osoase în zona necesară. Evitați compresia excesivă. Compresia excesivă duce la micșorarea spațiului dintre granulele adiacente, ceea ce împiedică angiogeneza.

 

Un proces biotehnologic avansat pentru chirurgia modernă


BGS-05
Granule Spongioase
0,5gr (0,5-1mm)

BGS-10
Granule Spongioase
0.5gr (1-2mm)


Indicații:

     Sunt indicate pentru reconstrucții de dimensiuni mici, în cavități cu 4 pereți sau în cazul în care acestea pot fi stabilizate cu membrane, pentru a evita dispersia și mișcarea lor. Timpul de remodelare (înlocuire completă cu os nou format) este de aproximativ 4-6 luni.


BGS-11
Granule Spongioase
1gr (1-2mm)

BGS-15
Granule Spongioase
0,5gr  (0,25-1mm)

BGS-20
Granule Spongioase
2gr (0,5-1mm)

BGS-21
Granule Spongioase
2gr (0,25-1mm)

BGS-22
Granule Spongioase
2g (1-2mm)

 


Indicații:

     1. Periimplantită (până la 3 spire expuse):
Hidratați granulele în soluție fiziologică și aplicați-le în jurul spirelor expuse.
Protejați grefa cu:
a) O membrană BCG-01 sau 04, dacă 3 sau mai puține spire sunt expuse.
b) O membrană din pericard HRT-001, dacă sunt expuse mai mult de 3 spire.

De asemenea pot fi folosite pentru:
– Defecte parodontale (orice tip).
– Alveolele post-extracționale.
– Sinus Lifting (Tehnica tradițională Misch).
– Sinus Lifting (Tehnica Misch, Variații Tulasne).
– Sinus Lifting (Summers)


BGM-05
Spongioase & Corticale
0,5gr (0,5-1mm)

BGM-20
Spongioase & Corticale
2gr (0,5-1mm)

BGC-05
Granule Corticale
0,5gr (0,5-1mm)


     Sunt indicate pentru reconstrucții de dimensiuni medii, în cavități cu 3-4 pereți. Perioada de resorbție a granulelor spongioase este de 4-6 luni, iar a celor corticale de 8-12 luni (timpul de remodelare este aproximativ, deoarece, pe măsură ce are loc procesul de remodelare mediată celular, timpul total de substituție depinde de starea anatomică inițială: raportul dintre suprafața osoasă vitală și volumul grefei osoase). Componenta corticală necesită mai mult timp pentru a fi remodelată datorită densității sale mai mari. Remodelarea, oricum, este totală (substituentul osos va fi înlocuit cu os nou format).

Indicații:

 • Alveole post-extracționale intacte, pentru a păstra peretele vestibular, anticipând plasarea implantului.
  Hidratați granulele în soluție fiziologică timp de 1-2 minute. Aplicați granulele în alveola post-extracțională, după curățarea și pregătirea ei. Detașați ușor lamboul în jurul alveolei și plasați o membrană din pericard, HRT-001, după modelarea acesteia. Marginile membranei trebuie introduse sub marginile lamboului. Urmează suturarea.

 

 • Sinus lifting (tehnica tradițională Misch sau tehnica Misch și variațiile Tulasne).
  Pregătiți cavitatea conform tehnicii descrise de Misch. Pregătiți și aplicați amestecul granular așa cum este descris mai sus. Pentru variația conform Tulasne, vedeți pagina OSTEOPLANT® FLEX privind placa corticală OTC-C1.

 

 • Completarea spațiului crestei alveolare în urma augmentării prin tehnica “Split Crest”.
     Efectuați despicarea crestei în funcție de metoda chirurgicală preferată; inserați implanturile sau utilizați îndepărtători osoși pentru a mări lățimea spațiului. Pregătiți și aplicați amestecul granular așa cum este descris mai sus. Se preferă protejarea grefei cu o membrană din pericard HRT-001.

 

 • Augmentare verticală, tehnica Ludovichetti cu placă osoasă corticală.
  Vedeți pagina OSTEOPLANT® FLEX privind placa corticală OTC-C1.

 

 • Pentru completarea spațiilor rămase între blocurile adiacente după o augmentare de tip onlay.
  Pregătiți și aplicați amestecul granular așa cum este descris mai sus. Se preferă protejarea grefei cu o membrană din pericard HRT-001 sau HRT-002.

 

 De asemenea pot fi folosite pentru:

– Defecte parodontale (orice tip).
– Periimplantită.
– Sinus Lifting, metoda Summers.


BGS-23
Granule Spongioase
1gr (2-3mm)


     Sunt indicate în mod specific pentru Sinus Lifting lateral, după tehnica Misch: dimensiunea mai mare a granulelor permite o umplere mai rapidă, împiedică compresia excesivă (compresia excesivă duce la micșorarea spațiului dintre granulele adiacente, ceea ce împiedică angiogeneza), și permite o stabilizare mai bună a granulelor (care vor fi mai puțin supuse stimulării mecanice datorită mișcărilor membranei sinusale).

Indicații:

  – Sinus lifting (tehnica Misch, variațiile posibile Tulasne).
Pregătiți cavitatea conform tehnicii descrise de Misch. Pregătiți și aplicați amestecul granular așa cum este descris mai sus. Pentru variația conform Tulasne, vedeți pagina OSTEOPLANT® FLEX privind placa corticală OTC-C1.